Ana Sayfa
Hizmetler
Ek Hizmetler
S.S.S.
İletişim

Vasiyetname Hazırlama
Miras aktarmanın başlıca biçimlerinden olan "Vasiyet"; bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne olacağına ilişkin isteklerini bildirdiği hukuki bir işlemdir. Vasiyette bulunan kişi yani vasiyetçi, bir vasiyetname hazırlayarak ölümünden sonra yapılmasını istediklerini bildirebilir. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için yasal sınırlamalara ve biçimlere uyulması zorunludur. Bu nedenle Didim Tercüme Hizmetleri müşterilerine şahsi malvarlıkları için geçerli vasiyetname hazırlanmasında yardım etmekte ve müşterilerini yönlendirmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Tapu Takibi
Tapu ya da tapu senedi; bir taşınmazın üzerindeki mülkiyet hakkını gösteren belgeye diğer bir deyişle, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgeye denilmektedir. Bir mülkün yasal olarak maliki olmak için tapusunun malik adına olması gerekmektedir. Didim Tercüme Hizmetleri her türlü gayrimenkullerinizin tapu işlemlerini takip edip işlemlerinizi hızlı ve doğru biçimde tamamlamakta ve sizleri çok kısa sürede taşınmazlarınızın resmi maliki yapmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Askeri İzin Başvurusu
Türk kanun ve yönetmeliklerine göre yabancı uyruklu şahıslar, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde resmi olarak gayrimenkul sahibi olabilmek için öncesinde satın alacağı taşınmaz için Ege Ordu Komutanlığı’na askeri izin başvurusunda bulunmalıdır. Ege Ordu Komutanlığı’ndan satışı talep edilmiş olan yer için gelen ve bu yerin Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri içinde kalıp kalmadığının ve yabancı uyrukluya satışında bir sakınca olup olmadığının olumlu bir cevapla bildirilmesi halinde taşınmazın yasal malikliği için tapu işlemlerine başlanabilmektedir (Askeri Yasak Bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, edinmişlerse de tasfiye edilirler.  Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır ve yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat da durdurulur). Bu nedenle Didim Tercüme Hizmetleri tüm askeri izin başvurularınızı doğru bir biçimde gerçekleştirmekte ve askeri izin başvurularınızın cevapları gelir gelmez tarafınızı bilgilendirmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Sözleşme & Kontrat Hazırlama
Didim Tercüme Hizmetleri olarak biz gayrimenkul alımı, satımı ve trampası vs. gibi her çeşit sözleşme ve kontratlarınızı hazırlamakta ya da sizleri alanındaki en iyi avukatlara yönlendirmekteyiz. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Tapu Takyidatı
Takyidat; bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren, tapudan alınan belgedir. Bir taşınmaz tapusunun üzerinde herhangi bir şerh olması tapu transferi gerçekleştirmeye engel olmakla beraber sözkonusu taşınmazın değer kaybına da neden olabilmektedir. Şerh taşınmazın tamamında olabileceği gibi bazen bir kısmında da bulunabilmektedir. Şerhin tapu transferini engellemesi ve kaldırılıncaya kadar gayrimenkulün serbest kullanımını etkilemesinden dolayı Didim Tercüme Hizmetleri gayrimenkullerinizin ya da satın almak istediğiniz gayrimenkullerin takyidatlarını kısa sürede ve uygun fiyata yapmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Veraset ve İntikal İşlemi
Gayrimenkul sahibi bir kişinin vefat etmesi durumunda mirasçıları  veraset ve intikal işlemlerini kanunen ilk 3 ay içerisinde yapmak durumundadır. İçinde bulundukları üzücü durum nedeniyle mirasçılar bazen bu yasal süreci aşmaktadırlar. Bunun sonucunda da yapılması gereken veraset ve intikal işlemi geciktiğinden veraset vergisi ve emlak vergisi cezalı olarak ödenmekte ve ne yazık ki bu veraset ve intikal işlemi uzun bir süreyi ve takibi gerektirmektedir. Oysa bu işlem ne kadar sürede tamamlanırsa bu durum mirasçılar için o kadar iyi olacaktır. Şöyle ki; mirasçılar henüz kendi hisselerinin tapusunu almamış olduklarından, miras olarak kalan gayrimenkulün satışı gündeme geldiğinde tapu işlemleri seri ve normal bir şekilde yapılamaz. Çünkü mirasçıların karşısına yine uzun bir süreç alan veraset ve intikal işlemleri çıkar. İşlemler başlatılıp evrak takibi yapılsa da alıcı satın almaktan vazgeçebilir dolayısıyla da satış işlemi gecikecektir. Tüm bu süreci problemsiz ve en kısa sürede tamamlamanız için Didim Tercüme Hizmetleri tüm veraset ve intikal işlemlerinizi en kısa sürede sizin için gerçekleştirmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Elektrik ve Su Abonelikleri ve Sayaçların Takılma İşlemleri Takibi
Didim Tercüme Hizmetleri olarak gayrimenkullerinizin elektrik ve su aboneliklerini adınıza yaptırabilir, gayrimenkullerinize elektrik ve su bağlatabilir, sayaçlarınızı taktırabilir, ilgili tüm işlemleri takip ve sonuçlandırabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Sigorta
Sigorta; kişilerin karşılaşabilecekleri, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için risklerini, belli bir prim karşılığında transfer etme sistemidir. Bu sistem sayesinde kişiler karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği parayla ölçülebilen zararlarını, küçük miktarlarda ödedikleri primler karşılığında teminat altına almaktadırlar. Sigortanın temel işlevi, kişilerin, uğradığı zarardan ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilenmemesini sağlamaktır. Didim Tercüme Hizmetleri her türlü sigorta işlerinizi sizin yerinize gerçekleştirmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Kat İrtifakı Kurulumu
Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına “Kat İrtifakı” denir. Kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur. Didim Tercüme Hizmetleri isteğiniz üzerine gayrimenkullerinizin kat irtifaklarını sizin için kurabilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Tapu Cinsi Değişikliği
Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Cins tashihi, tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek bir başka nitelikte tapu kütüğüne tescil edilmesidir.  İskandan sonra yapılan cins tashihi tamamlanana kadar verilen tapu “Arsa Paylı Kat İrtifakı” tapusudur. İskan alınıp cins tashihi yapıldıktan sonra verilen tapu “Kat Mülkiyeti” tapusudur. Arsa paylı kat irtifakı tapusu daire tamamlanıp iskan alınıp cins tashihi işlemi yapıldıktan sonra “Kat Mülkiyeti” tapusuna dönüşür. Didim Tercüme Hizmetleri tüm bu tapu cinsi değişikliği işlemlerini sizin adınıza tam ve doğru olarak çok kısa sürede yapılabilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


İpotek Koyma / İpotek Kaldırma
İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesi olup belirli bir alacağı tesis edildiği gayrimenkulün bedelinden öncelikle istemek ve almak yetkisi veren bir haktır. Bazen de ipotek, gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında işlemler tamamlanıncaya kadar yatırımlarınızı bir nedenden dolayı garanti altına alma istediğiniz üzerine alıcı ya da satıcı tarafından anlaşmalı olarak konulabilmektedir. Bu durumda Didim Tercüme Hizmetleri alım satım işlemleriniz sırasında isteğiniz üzerine satın aldığınız ya da sattığınız gayrimenkullerin üzerine ipotek koyabilir, işlemler tamamlandıktan sonra yine isteğiniz üzerine koyulmuş olan ipoteği kaldırabilir. Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.
Copyright © 2014 Didim Altınkum | Tercüme ve Yeminli Tercüman Hizmetleri
All Rights Reserved. | Didim Translation Services