Ana Sayfa
Hizmetler
Ek Hizmetler
S.S.S.
İletişim

Noter Onaylı Tercüme
 
Resmi makam onayı (Noter onayı) gerekli olan sözleşme, tutanak, rapor, diploma, nüfus kayıt örneği, imza sirküleri, vekaletname, öğrenim belgesi, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı ve buna benzer belgelerin profesyonel ve noterden yemin belgeli mütercimler tarafından tercüme edilmesidir. Bu tür tercümelerde tercümenin kim tarafından yapıldığı, tarihi ve kim tarafından onaylandığı belirtilir. İki nüsha olarak tanzim edilerek biri Noter tarafından saklı tutulur. Noter onayı gerektiren tercümeler Tercüman tarafından tercüme tamamlandıktan sonra ilgili notere götürülerek onaylatılır. Noter onayı sırasında tercümandan genellikle tercümesi yapılan evrağın aslı istenir. Ayrıca yurtdışına gidecek belgelerde noter tasdiğinden sonra apostil tasdiği de istenebilir. Noter tasdik ücreti noter tarafından belirlenir, adınıza kesilen makbuz neticesinde ödemeniz alınır.


Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme; belgelerinizin bir dilden hedeflenen diğer bir dile noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından tercüme edilip, ilgili tercüman tarafından imzalanıp mühürlenmiş şeklidir.  Yeminli tercüman; bildiği dili, diploma veya buna benzer evraklarla kanıtlayan ve başvurduğu noterler tarafından hazırlanarak verilen belgeye sahip olan tercümana denir. Yemin belgesini almış yani yeminli tercüman olmuş tercümanların tercümesini yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi vardır. Ayrıca noter tasdiği olacak, özel veya resmi belgenin tercümesine sadece yeminli tercüman imza atabilir. Yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz. Noter onaylı çeviri en çok kullanılan tercüme şekli olmakla beraber özellikle mahkeme ve polis merkezleri gibi bazı kuruluşlar için Yeminli Tercümeler gerekmektedir.
Copyright © 2014 Didim Altınkum | Tercüme ve Yeminli Tercüman Hizmetleri
All Rights Reserved. | Didim Translation Services