Ana Sayfa
Hizmetler
Ek Hizmetler
S.S.S.
İletişim

Tercüme ve Çeviri nedir?
Tercüme sözlü, çeviri yazılı olandır. Dolayısıyla "Tercüman", anlatılanları sözlü olarak başka bir dile aktarırken "Mütercim" (ya da "Çevirmen") yazılı olarak aktarır. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti noterlerindeki “yemin zabtı”na istinaden çeviri yapan mütercimlere yaygın olarak "Yeminli Tercüman" denilmektedir. Kanundaki yeminli tercüman ifadesi ülkemizde çeviri ile tercümenin, tercümanlıkla mütercimliğin eş anlamlı gibi kullanılması

sonucunu doğurmuştur. Farkı bilenler dahi çoğu zaman kasıtlı olarak daha yaygın olarak bilinen tercümeyi kullanmayı tercih edebilmektedir.


Yasal Tercüme Hakkında
Yasal tercüme, hedeflenen dille arasında bir belirsizlik olmamasını sağlamak için uzman bilgisi gerektirir. Yasal bir belgenin çevirisinin yanlış yapılması karışıklığa, hüsrana, gecikmeye ve çok büyük maliyete neden olabilir. Bu nedenle Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye çevirdiğimiz hukuki belgeler için sadece tercüme alanında kalifiye tercümanlarla çalışmaktayız.

Özellikle hukuki evraklar tercüme alanında uzmanlaşmış ve ilgili terimlere hakim çevirmenler tarafından çevrilmelidir. Yasal tercümeler mahkeme kararlarını, dava konusu sözleşmeleri, kontratları, vekaletnameleri, beyannameleri, hukuki yazışmaları, yasaları, düzenlemeleri, şartnameleri vs kapsar.

Konsolosluk ve vize başvuruları için gerekli pasaport, doğum kayıt örneği, adli kayıtlar, diploma, suret, askeri statü ve terhis belgeleri, tapular, ikamet tezkeresi gibi bazı resmi belgeler Didim Tercüme Hizmetleri tarafından tam, doğru ve hızlı bir şekilde çevrilir ve müşterilere isteklerine bağlı noter tasdiği yapıldıktan sonra iletilir.

Tercümanlarımız ayrıca dava ve duruşmalarda, müzakerelerde, müvekkil toplantılarında ve daha birçok hukuki konuda deneyimli olup tüm belgeleriniz gizlilik politikamız çerçevesinde ele alınır.

Bu gibi belgelerinizin çevirilerini istediğiniz takdirde, lütfen 0090 532 511 23 45 /
0090 555 298 74 67
nolu telefonlardan veya info@didimtercume.com adresinden bize ulaşınız.
Copyright © 2014 Didim Altınkum | Tercüme ve Yeminli Tercüman Hizmetleri
All Rights Reserved. | Didim Translation Services